2 september 2010
Nieuwsbrief vervolgartikel
 

Verlaagd btw tarief op renovatie, onderhoud en verbouwing van woningen

In het kader van de stimulering van de bouwsector, wordt het btw-tarief op de verbouwing en het onderhoud van woningen verlaagd van 19% naar 6%.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden om het verlaagde tarief te kunnen toepassen zijn de volgende:

- Het moet gaan om het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (onderdelen van) een woning;
- De woning dient minimaal 2 jaar geleden in gebruik zijn genomen. Bij nieuwe woningen kan het verlaagde tarief dus niet worden toegepast;
- Het verlaagde tarief geldt alleen op de arbeidskosten. Materiaal kan niet in het verlaagde tarief delen.


Uitgezonderde werkzaamheden
Op de volgende werkzaamheden is het 6%-tarief niet van toepassing:

- Tuinonderhoud en -aanleg;
- Glazenwassen;
- Vervangen van gordijnen en zonweringen;
- Leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, m.u.v. het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning;
- Werkzaamheden van architecten in het kader van de verbouwing.


Verlaagde tarief wel van toepassing
Het verlaagde tarief is wel van toepassing in de volgende gevallen:

- Het aanbrengen van dubbelglas;
- Onder het begrip "woningen" vallen ook garages, schuren en serres;
- Ook een appartement, het woongedeelte van een bejaardentehuis of aanleunwoning kwalificeert als woning;
- Sloopwerkzaamheden in het kader van een verbouwing vallen ook onder het verlaagde tarief, zelfs als deze door een andere ondernemer dan de aannemer worden verricht;


Verhouding arbeidskosten en materiaal
De verhouding tussen de materialen en de arbeidskosten van de renovatie- en herstelwerkzaamheid wordt vastgesteld door de aannemer. Als voor het project één vergoeding in rekening wordt gebracht en er is op de factuur of de offerte geen splitsing aangebracht tussen de materialen en de arbeid, dan moet de splitsing worden gemaakt aan de hand van soortgelijke prestaties op de markt of op basis van kostprijs.

Periode
Het verlaagde tarief is van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011, ook voor zover het de werkzaamheden betreft die voor 1 oktober zijn aangevangen. Zorg dus bij lopende projecten dat deze eerst ná 1 oktober 2010 worden afgerond! Draag ook zorg voor afronding van grote projecten vóór 1 juli 2011, desnoods door deelprojecten te contracteren. Gelet op bovenstaande is het zaak dat alle lopende projecten bij woningen tegen het licht worden gehouden zodat kan worden bezien of het verlaagde tarief nog toepassing kan vinden. Desgewenst zijn wij u graag van dienst in deze!

Let op; in sommige gevallen kan op basis van een andere bepaling in de btw-wetgeving het verlaagde tarief voor isolatiewerkzaamheden wel worden toegepast, ook op het materiaal als dat niet een beduidend deel van de kosten uitmaakt.
 
     
 
         
Burg. ten Veldestraat 2
8281 ZS Genemuiden
Tel. 038-38 54 933
Middenweg 81
1098 AG Amsterdam
Tel. 020 - 6922144
Neringpassage 113
8224 JB Lelystad
Tel. 0320 - 281353
Polhaarweg 22
7721 DZ Dalfsen
Tel. 0529 - 431413
Vijverpark 8
8374 KH Kuinre
Tel. 0527 - 231320
 
 
Terug naar nieuwsbrief